Tag: Potato Stuffed Shimla Mirch recipe चिकन टिक्का रेसिपी

तंदूरी षिमला मिर्च बनाने की विधि Tandoori shimla mirch recipe

सामग्री। 5 मध्यम आकार वाली षिमला मिर्च पनीर- 50 ग्राम कसा हुआ। 1 बडा चम्मच रिफाइंड तेल 1 बडा चम्मच किषमिष 1/2 छोआ काली...